Σχέδια Χορηγιών

Σχέδια Χορηγιών στην Κύπρο

Η κυβέρνηση της Κύπρου, σε συνεργασία με το Ταμείο ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας, προωθεί την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας μέσω ελκυστικών σχεδίων χορηγιών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αναγνωρίζοντας την ηλιακή ενέργεια ως το μέλλον της βιώσιμης ενέργειας, η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελώντας προτεραιότητα για την ενεργειακή ανεξαρτησία και βιωσιμότητα της χώρας.

Διερευνήστε τις δυνατότητες που προσφέρει η ηλιακή ενέργεια και εκμεταλλευτείτε την άφθονη ηλιοφάνεια της Κύπρου, μετατρέποντας το φυσικό περιβάλλον σε μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Με τα σχέδια χορηγιών, δίνεται η δυνατότητα σε ευρύτερο κοινό να επενδύσει οικονομικά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και συμβάλλοντας στην εκπλήρωση των εθνικών στόχων για την Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

 

Φωτοβολταϊκά Για όλους.

Κατηγορίες Χορηγιών

Κατηγορία Α1: Φωτοβολταϊκά – Γενική Κατηγορία με χορηγία €375 ανά kW και μέγιστο ποσό χορηγίας €1.500 (4kW) – 50% αύξηση για ορεινές περιοχές.

Κατηγορία Α2: ΦΩΤΟ/ Φωτοβολταϊκά – Ευάλωτα Νοικοκυριά με χορηγία €1.250 ανά kW και μέγιστο ποσό χορηγίας €6.250 (5kW).

Κατηγορία Α3: Φωτοβολταϊκά Για Όλους με χορηγία €250 ανά kW και μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 (4kW) και, επιπρόσθετα, αποπληρωμή επένδυσης €1.000 ανά kW με μέγιστο «ποσό αποπληρωμής» €4.000.

Κατηγορία Β1: Θερμομόνωση Οροφής – Γενική Κατηγορία με χορηγία 50% και μέγιστο ποσό χορηγίας €2.500 ή/και €25,00 ανά τ.μ. – 50% αύξηση για ορεινές περιοχές.

Κατηγορία Β2: Θερμομόνωση Οροφής – Ευάλωτα Νοικοκυριά με χορηγία 75% και μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750 ή €37,50 ανά τ.μ. 

Μια από τις σημαντικές καινοτομίες του Σχεδίου είναι η πρόνοια για εφάπαξ ποσό  επιβράβευσης (bonus) €750 σε περίπτωση που υλοποιηθούν και τα δύο είδη επενδύσεων (φωτοβολταϊκά και θερμομόνωση οροφής) στην ίδια οικία.

Δικαιούχοι

Ιδιοκτήτες υφιστάμενων κατοικιών που δεν έχουν εγκαταστήσει ήδη φωτοβολταϊκό σύστημα και αναζητούν οικονομικά βιώσιμες λύσεις για την ενεργειακή τους αυτάρκεια.

Untitled design (9)

Κατηγορία 3Α

Η Κατηγορία 3Α περιγράφει τη διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων με χρήση της μεθόδου Net Metering ή Virtual Net Metering σε ήδη υπάρχουσες κατοικίες. Αυτό το πρόγραμμα είναι αποκλειστικά για εγκαταστάσεις που γίνονται σε κατοικίες, για τις οποίες είχε κατατεθεί αίτηση για την έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Μέγιστο Ποσό Χορηγίας

€375 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό €1,500. Για τις ορεινές περιοχές το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%.

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση. Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτητή.

Κατηγορία 3Β

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στοχεύει στην υποστήριξη των οικογενειών με μειωμένη οικονομική δυνατότητα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγκαταστάσεις που γίνονται σε ήδη υπάρχουσες κατοικίες, με προϋπόθεση ότι η αίτηση για την έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε υποβληθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017. Επιπλέον, στην κατοικία πρέπει να διαμένει μόνιμα ένας ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση σε ανανεώσιμη ενέργεια και μειώνοντας το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τους εν λόγω καταναλωτές.

Μέγιστο Ποσό Χορηγίας

€1,000 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό €5,000.

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα που είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο με το οποίο συνοικούν μόνιμα στην ίδια οικία και με το οποίο τους συνδέει πρώτου βαθμού συγγένεια, είναι ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Κατηγορία 2

Θερμομόνωση οροφής σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Το σχέδιο αφορά εγκαταστάσεις σε υφιστάμενες κατοικίες για τις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 21/12/2007.

Μέγιστο Ποσό Χορηγίας

55% επί επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό €2,750.

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος:
€450 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό €1,800.

Για τις ορεινές περιοχές το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%.

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση. Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτητή.

 

Η Pavosol Energy είναι ο σύμμαχος που χρειάζεστε στο πλευρό σας!

Η Pavosol Energy, με βαθιά γνώση και εξειδίκευση στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα, προσφέρει όχι μόνο την τεχνολογία, αλλά και ολοκληρωμένες λύσεις που εξασφαλίζουν μια ενεργειακή ανάπτυξη που είναι συνεπής προς τις αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Τηλεφωνήστε Τώρα!

70000379

Ζητήστε Προσφορά!

    Θέλετε Δωρεάν Προσφορά;

    Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα μας για να λάβετε τη δωρεάν προσφορά σας, μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση των πελατών μας πριν από κάθε απόφαση.